สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

"กุ้งขาว แร่ธาตุ และหน้าฝน"

หมวดหมู่: บทความ
tab-image

"กุ้งขาว แร่ธาตุ และหน้าฝน"

        แร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของกุ้งนั้นมีหลายชนิด แต่ที่ต้องให้ความสำคัญคือ ช่วงเวลาการลอกคราบ หลังจากลอกคราบเก่าทิ้ง กุ้งจะดึงแร่ธาตุต่างๆ ในน้ำ มาใช้ในการสร้างเปลือกใหม่ จากการนำกุ้งขาวมาตรวจ  จึงได้ค่าต่างๆ ดังนี้


ค่าแสดงการเปรียบเทียบไอออน( ions) ในเลือดกุ้งขาว ที่อยู่ในความเค็ม 30 พีพีที แร่ธาตุ กุ้งขาว(มิลลิกรัมต่อลิตร)

 Ca - แคลเซียม 650 มก./ลิตร

 K - โปตัสเซียม 390 มก./ลิตร

 Mg - แมกนีเซียม 250 มก./ลิตร

 Cl - คลอไรด์ 10,500 มก./ลิตร

 P - ฟอสฟอรัส 150 มก./ลิตร

 Na -โซเดียม 7,500 มก./ลิตร

         จากข้อมูลข้างต้นพบว่า กุ้งมีความต้องการแร่ธาตุชนิดต่างๆ ในปริมาณที่ไม่เท่ากัน แร่ธาตุบางชนิดที่พบมากในเลือดกุ้งอย่างเช่น คลอไรด์ ซึ่งมีมากในแหล่งน้ำ แต่ฟอสฟอรัสที่ตรวจพบเพียง 150 มก./ลิตร แต่กุ้งไม่สามารถดูดซึมฟอสฟอรัสมาใช้ได้ สาเหตุเกิดจากในน้ำมีปริมาณฟอสฟอรัสต่ำ เราจึงต้องมีการเสริมแรุธาตุทั้งในอาหาร และน้ำ เพื่อป้องกันสภาวะขาดแร่ธาตุ หรือแร่ธาตุไม่สมดุลในกุ้ง

          ดังนั้นการเสริมแร่ธาตุให้กุ้งควรให้ความสำคัญกับรูปแบบของแร่ธาตุที่กุ้งนำไปใช้ได้มากกว่าประมาณ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และลดต้นทุนในการเลี้ยงได้อีกด้วยค่ะ 

05 มกราคม 2564

ผู้ชม 4403 ครั้ง

Engine by shopup.com